המדריך המלא לסכומי הפיצויים בגין לשון הרע

פורסם כנגדכם פרסום לשון הרע? שמכם הטוב נפגע כתוצאה מהוצאות דיבה? במשרדנו מבינים היטב עד כמה חשוב לכם לדעת מהם סכומי הפיצוי שעשויים להיפסק לטובתכם באם תגישו תביעה לבית המשפט. לפיכך, לאחר בחינה מעמיקה ויסודית של מאות פסקי דין מתחום

לקריאה »

לשון הרע בפייסבוק

המדריך המלא לסכומי הפיצויים בגין לשון הרע פורסם כנגדכם פרסום לשון הרע? שמכם הטוב נפגע כתוצאה מהוצאות דיבה? במשרדנו מבינים היטב עד כמה חשוב לכם לדעת מהם סכומי הפיצוי שעשויים להיפסק לטובתכם באם תגישו תביעה לבית המשפט. לפיכך, לאחר בחינה

לקריאה »

על תביעה ייצוגית כנגד המעסיק

מאת עו"ד אייל אבידן פעמים רבות פוגעים מעסיקים בשכר של עובדיהם, בכך שמתעלמים הם מחובתם לשלם זכויות סוציאליות הקבועות בחוק, כגון: הזכות לשכר מינימום, דמי הבראה, גמול בעד עבודה בשעות נוספות, ביצוע הפרשות לפנסיה, דמי נסיעה, הזכות לחופשה, ועוד. גם

לקריאה »

על פינוי שוכר מהמושכר

מאת עו"ד אייל אבידן נהוג לומר: מרבה נכסים – מרבה דאגות. ואכן, ישנם נכסים אשר עשויים ליצור בעיות ודאגות לא מעטות עבור בעליהם. במסגרת מאמר זה אעמוד על בעיה שכיחה למדי המטרידה בעלים של נכסי נדל"ן לשכירות (ובעיקר בעלי דירות

לקריאה »

על זכויותיו של העובד בעת פיטורים

מאת עו"ד אייל אבידן עובדים ומעבידים רבים אינם מודעים למכלול הזכויות והחובות המתגבשות עקב פיטוריו של עובד ממקום עבודתו. מטבע הדברים, חוסר מודעות זה פוגע יותר בעובד, שכן, הוא נושא הזכויות בדרך-כלל. יתרה מזאת, לא אחת קורה כי המעביד המפטר

לקריאה »

על התנאים להתקשרות בחוזה מחייב

מאת עו"ד אייל אבידן מבחינה משפטית, חייו של האדם הסביר עתירי התקשרויות חוזיות. עם זאת, לא תמיד הפעולה הנעשית מוכרת באופן אינטואיטיבי כהתקשרות חוזית. כך, למשל, רכישת לחם וחלב במכולת השכונתית, עבודה במקום העבודה, מילוי דלק בתחנת הדלק – כל

לקריאה »

על הזכות לגמול בעד עבודה בשעות נוספות

מאת עו"ד אייל אבידן אי-הכרת החוק עלולה להוביל להפסדים כספיים ניכרים, ונדמה כי אין טובה מסוגיית העבודה בשעות נוספות בכדי להמחיש זאת. עובדים רבים מאבדים, אף מבלי לדעת זאת, סכומי כסף משמעותיים שאמורים היו להשתלם להם כגמול בגין עבודתם בשעות

לקריאה »

על הוצאת לשון הרע ופגיעה בשם הטוב

מאת עו"ד אייל אבידן כבר בספר קהלת צוין כי "טוב שם משמן טוב". ואכן, שמו הטוב של האדם הינו חלק אינטגראלי מכבודו ומאישיותו ולא בכדי ציין בעבר נשיא בית המשפט העליון, אהרון ברק, כי לעיתים חשוב לאדם שמו הטוב כחייו

לקריאה »

על האיסור להפלות במקומות ציבוריים

מאת עו"ד אייל אבידן מושכל ראשון הוא בדין הישראלי, כי לכל אדם עומדת הזכות לשוויון. דהיינו, הזכות שלא להיות מופלה ביחס לבני אדם אחרים אם אין שוני רלוונטי המצדיק את ההפליה. היבט ייחודי של זכות זו לשוויון עוגן בחקיקה הישראלית

לקריאה »