המדריך המלא לסכומי הפיצויים בגין לשון הרע

מאת עו"ד אייל אבידן

פורסם כנגדכם פרסום לשון הרע? שמכם הטוב נפגע כתוצאה מהוצאות דיבה? במשרדנו מבינים היטב עד כמה חשוב לכם לדעת מהם סכומי הפיצוי שעשויים להיפסק לטובתכם באם תגישו תביעה לבית המשפט.

לפיכך, לאחר בחינה מעמיקה ויסודית של מאות פסקי דין מתחום הלשון הרע, משרדנו מתכבד להציג בפניכם מדריך מקיף בדבר פרסומי לשון הרע מסוגים שונים אשר נדונו בבתי המשפט, ולצדם, סכומי הפיצויים שנפסקו באותם מקרים מכוח חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965.

ואולם, טרם נציג בפניכם את הרשימה המכובדת שקיבצנו עבורכם, יש להבהיר מספר הבהרות חשובות:

  • תביעות לשון הרע הן תביעות מורכבות מאוד, ואין תביעה אחת הזהה לחלוטין לרעותה. מכאן, כי גם סכומי הפיצוי שנפסקים בגין תביעות לשון הרע אינם בבחינת "מדע מדויק", והם תלויים בנסיבות רבות, כגון: כמות ביטויי הלשון הרע שבפרסום; מעמדו של נפגע הפרסום בציבור; התנהגותם של הצדדים; היקף הפרסום; האם הפרסום נעשה בכוונה לפגוע; וכיוצא באלה משתנים חיצוניים לפרסום המשפיעים על סכום הפיצוי שנפסק.
  • בנוסף לנסיבות המקרה, סכום הפיצוי הוא גם תלוי שופט. חשוב לזכור שגם שופטים הם בני אדם, ולכל אחד ואחת מהם יש את עולם הערכים שעמו הוא מגיע. ישנם שופטים שמייחסים חשיבות רבה לזכות האדם לשם טוב, אך למרבה הצער, הניסיון מלמד כי ישנם גם שופטים שמזלזלים בזכות לשם הטוב (או למצער לא מצליחים להבין עד כמה חשובה ומהותית זכות זו), וסכומי הפיצוי שהם פוסקים משקפים זאת היטב.
  • בדרך כלל, כאשר מקבל בית המשפט תביעה המוגשת בגין פרסום לשון הרע, הוא פוסק לצד הפיצוי גם הוצאות משפט (אגרת בית משפט, שכר טרחת עו"ד, דמי עדים, וכו'). הסכומים המפורטים ברשימה שהכנו עבורכם אינם כוללים הוצאות משפט.
  • רשימתנו אף אינה כוללת סכומי שנפסקו בבתי משפט לתביעות קטנות. הטעם לכך הוא שאנו סבורים כי בתי המשפט לתביעות קטנות אינם מהווים ערכאות מתאימות לדון בסוגיות המורכבות מאוד שכרוכות בתביעות לשון הרע.
  • חשוב לציין שחלק מהסכומים המצוינים ברשימתנו שלהלן נפסקו לפני שנים רבות. לכך יש חשיבות כמובן מבחינת ערך הכסף, שכן, ערך הכסף משתנה עם השנים. כך, לדוגמה, פיצוי בסך 5,000 ש"ח שנפסק בשנת 1990 הינו גבוה יותר מפיצוי בסך 5,000 ש"ח שנפסק בשנת 2020. מסיבה זו אף השתדלנו לרכז עבורכם בעיקר פסקי דין שניתנו בעת האחרונה.
  • רשימתנו אינה כוללת פסקי דין שניתנו בהיעדר הגנה, וכל סכומי הפיצוי דלהלן נפסקו לאחר קיום דיון לגופו של עניין.
  • הפרסומים שקובצו עבורכם פורסמו בפלטפורמות שונות ובדרכים מגוונות, כגון: בעיתונות הכתובה; ברשתות החברתיות; על גבי לוחות מודעות; בדואר אלקטרוני; בהתנהגות; בעל-פה; ועוד. לכך יש חשיבות, שכן בדרך כלל, ככל שהפרסום נעשה בתפוצה רחבה יותר, כך יטו בתי המשפט לייחס לנסיבה זו משקל רב יותר להגדלת הפיצוי הראוי.
  • ולבסוף נבהיר, הרשימה שהכנו עבורכם אומנם מכובדת, מקיפה ויסודית היא, אך אין לראות בה משום תחליף לייעוץ משפטי. לייעוץ משפטי בתחום הלשון הרע, אתם מוזמנים לפנות למשרדנו העוסק שנים רבות בתחום.

 

תוכן פרסום הלשון הרע

סכום הפיצוי  שנפסק

פרסומי לשון הרע המייחסים ביצוע עבירות פליליות

פרסום לפיו התובע פוטר מעבודתו בבנק עקב האשמתו באי-סדרים כספיים

350,000 ₪

קמפיין המורכב ממספר פרסומים, בהם מוצג התובע – ממלא מקום ראש עיר ויו"ר ועדת משנה לבניין ערים – כאדם מושחת, שפעל בשחיתות אף למען חבריו, וכי פרוייקט שלקח בו חלק נגוע שחיתות 

300,000 ₪

פרסום לפיו רופא ביקש לקבל שוחד וטובות הנאה מחברת תרופות, ואף קיבל טובות הנאה מחברת תרופות מתחרה

250,000 ₪

פרסום מצד מתמודד לבחירות ראש עיר, ולפיו המתמודד שמולו שילם שוחד בחירות לשם קבלת תמיכה בו

250,000 ₪

פרסום שלפיו מתאמן בחדר כושר, עורך דין במקצועו, מתגנב לחדר הכושר מבלי לשלם, וכן תליית מודעה על גבי לוח המודעות הציבורי, לפיה אין להכניסו עד שישלם

 

150,000 ₪

פרסום לפיו מנהלת בית ספר נהגה בשחיתות ומרמה כלפי מעסיקה, בכך שדיווחה על עסקאות בחסר על מנת להשאיר חלק מהתקבולים בכיסה, וקבלה מוצרים לשימושה הפרטי ודווחה עליהם סופקו לבית הספר

 

150,000 ₪

פרסום לפיו עו"ד הגיש תצהיר בשם לקוח הכול איומים ברצח, וכן הגיש תצהיר מטעמו הכולל איומים על אישים במערכת המשפט

150,000 ₪

פרסום של אב לפיו בנו אדם מסוכן מאוד, בעל בעיה נפשית, מומחה לזיופים שאף זייף את חתימת האב, וכי האב נאלץ להעביר אל בנו את החברה שהייתה בעלותו עקב איומים על חייו מצד בנו

 

150,000 ₪

פרסום בישיבת מועצת עיר על אודות מועמד לתפקיד סגן ראש העיר, כי הוא ניסה לקבל במרמה הנחה בארנונה בהיותו חבר מועצה; דרש מקבלן טובות הנאה כדי לקדם תיק בנייה; מהווה חלק מארגון פשיעה; ועזר בזיוף קורות החיים של אמו על מנת לסייע לה התקבל לעבודה בעירייה

 

140,000 ₪

פרסום לפיו ראש עיר עבר על הקוד האתי בכך שמינה למשרות בעירייה מקורבים שתמכו, וייתכן שאף ביצע עבירות חמורות יותר

137,460 ₪

פרסום לפיו  ראש עיר הוא עבריין ממדרגה ראשונה, סחטן ושפל

137,460 ₪

פרסום כתבה הנושאת כותרת שלפיה משרד השיכון בודק חשדות כי התובע, שהוא יזם נדל"ן, גנב מיליוני שקלים מהמדינה

100,000 ₪

הצגת פרומו לכתבת תחקיר, ממנו ניתן להסיק כי חייל צה"ל ביצע וידוא הריגה לילדה בת 13

100,000 ₪

האשמת רופא בשחיתות ובהפצת שקרים בשל קבלת שוחד מחברת תרופות

100,000 ₪

כינוי עמיתה לעבודה "נאצית", "אוכלת חינם", "ברברית", וייחוס לה מעשי זיוף, מרמה, הפרת אמונים והגדלת שכר באמצעות רישום כוזב

90,000 ₪

שליחת מייל לפיו מתנהל הליך משפטי שבמסגרתו מיוחסות למתמודד לנשיאות לשכת רואי החשבון טענות חמורות מתחום המס, וכי אותו מתמודד מנסה להסתיר זאת באמצעות צו איסור פרסום; וכן העברה אותו המייל לפרסום בעיתונות

 

80,000 ₪

כינוי התובעת "נאצית", "רוצחת", וייחוס לה שיטות פעולה "גבלסיות" ומתן שוחד לשוטרים

75,000 ₪

פרסום לפיו התובע הוא בוגד, ורמאי בזוי שזורק אבנים על חילי צה"ל, ופועל בשירות הטרור הערבי

75,000 ₪

פרסום לפיו התובע, שהוא חבר מועצת עיר, משתייך לארגון פשיעה, פושע, גנב, ושקרן

70,000 ₪

פרסום תמונת התובעת ולצידה כיתוב שלפיו שיש להיזהר ממנה שכן היא "קלפטומנית", "שודדת", פורצת לבתים", "גונבת כסף ותכשיטים", וככזו שנוהגת לברוח ולהחליף דירות

 

55,000 ₪

פרסום במקומון לפיו אחד מתושבי היישוב פגע פגיעה מינית בילדות

50,000 ₪

פרסום לפיו התובע הוא פקיד עלוב ונבל אשר הונה וביזה את הציבור

45,000 ₪

פרסום לפיו התובע סחר בסמים

40,000 ₪

פרסום לפיו שוער כדורגל ספג שער "שלא קשור לכדורגל", כלומר באופן מכוון ותוך ניסיון להטות באופן פלילי את תוצאת המשחק, וכי על המשטרה לחקור את השוער בשל כך

 

40,000 ₪

מאבטח חנות שבדק בפומבי בחפציהם של לקוחות תוך האשמתם בגניבה

30,000 ₪

פרסום לפיו הוגשה כנגד התובע תלונה במשטרה מבלי לציין שהחקירה נסתיימה בסגירת התיק

30,000 ₪

כינוי אדם גנב אשר אסור לצרפו למניין בבית הכנסת

25,000 ₪

פרסום לפיו התובע חשוד בהשתייכות למחתרת שביצעה פשעים

25,000 ₪

פרסום שלפיו אדם שאינו דוקטור הציג עצמו כביכול כדוקטור באתר היכרויות

25,000 ₪

כינוי עורך דין "גנגסטר, גנב, פושע ואיש העולם התחתון" 

21,000 ₪

פרסום בפייסבוק שבעל עסק לאחזקת בתים הוא רמאי ונוכל ה"עוקץ את לקוחותיו"

20,000 ₪

פרסום לפיו צוות של בית אבות הכה קשיש חסר ישע, וכי מנהלת בית האבות הינה "אישה אכזרית נוכלת ושקרנית" שטייחה את המקרה

20,000 ₪

פרסום שלפיו לתובע היו "אירועים" בעבר, בליווי רמיזה לכך שמדובר באירועי פגיעה מינית בילדות

20,000 ₪

פרסום שלפיו אח בבית אבות פתח חיתול של אחת המטופלות, קילל אותה וצילם אותה

19,500 ₪

כינוי התובע "עבריין", "בעל מהות עבריינית", "פושע", "קרימינאל", וכזה שימשיך להיות עבריין

15,000 ₪

כינוי התובע "אייכמן" ו"רוצח"

15,000 ₪

הזעקת משטרה בחוסר תום לב לשם סילוק מתאמן מחדר כושר

15,000 ₪

תליית מודעות בלוח מודעות של בניין והפצת מכתבים לדיירים, בהם כונה התובע "נבלה", "ערבי צורר יהודים", "הערבי הקנאי", וכן ייחוס לו כי הוא הורס את איכות החיים בבניין וגוזל מחסנים משאר הדיירים

 

15,000 ₪

פרסום המייחס לתובע שגנב והפר זכויות יוצרים 

10,000 ₪

פרסום מצד יושבת ראש ועד בית, לפיו התובע (שכנה) הוא עבריין מורשע שישב בכלא

10,000 ₪

פרסום לפיו עורך עיתון הוא "עבריין פלילי" שהורשע בהריגה, וכי הוא "עורך בגילופין"

10,000 ₪

פרסום לפיו התובע הוא אנטי-ציוני המנהל תעמולה נגד מדיניות מדינת ישראל, תומך בעמדות ארגון "אש"פ", מתסיס להפגנות נגד המדינה, וחותר תחת עצם קיומנו

 

10,000 ₪

פרסום מצד דייר, על גבי לוח המודעות של הבניין, לפיו יו"ר ועד הבית ואביה השתמשו בחניה שאינה שלהם במשך שנים, וכי הדבר מהווה פשע וגניבה מצדם

 

10,000 ₪

פרסום של בעל סטודיו לריקוד ולפיו בעלת סטודיו אחר העבירה תלמידים ממנו אליה בדרכי מרמה

8,000 ₪

פרסום לפיו איש חינוך מטריד מינית את אימהות העיר ואינו ראוי לשמש מורה בבית ספר

7,500 ₪

פרסום על-ידי רוכשי דירה שלפיו עורכת הדין של החברה הקבלנית היא רמאית ונוכלת שהונתה אותם, גנבה מהם ועשקה אותם

7,500 ₪

פרסום לפיו בני המשפחה של התובע סוחרי סמים

7,500 ₪

פרסום לפיו התובע הטריד מינית עובדת הכפופה לו

6,500 ₪

פרסום מצד גרוש שלפיו גרושתו הפעילה כלפיו אלימות פיסית ומילולית

5,000 ₪

פרסום מצד גרוש שלפיו גרושתו "הרימה עליו סכין"

5,000 ₪

פרסום לפיו ראש העיר נוטל לכיסו את כספי הארנונה

5,000 ₪

פרסום לפיו ראש העיר מרוויח כספים באופן אישי מכל מגדל שמוקם בעיר אף שהמגדלים פוגעים בטובת הציבור

5,000 ₪

פרסום לפיו ראש העיר שודד את הקופה הציבורית, והשוואת ראש העיר ואשתו לצמד השודדים בוני וקלייד

5,000 ₪

הגשת תלונה ללשכת עורכי הדין וייחוס לתובע מעשי מרמה, קבלת דבר במרמה, והפרת אמונים

5,000 ₪

אמירה בהודעה פרטית כלפי צד שלישי כי הוא "גנב לא קטן"

5,000 ₪

פרסום לפיו ראש עיר הוא דיקטטור הנוהג בעיריה ובקופה הציבורית כבשלו, תוך השוואתו ואשתו לצמד השודדים בוני וקלייד

5,000 ₪

פרסום לפיו אשת ראש העיר נוסעת לחו"ל על חשבון העירייה, ונהנית על חשבון התושבים

5,000 ₪

פרסום המייחס למספר נושאי משרה בעירייה מעילה בכספי ציבור

4,000 ₪

כינוי עורך דין "רמאי וגנב" במסדרון בית המשפט

4,000 ₪

קריאת "גנבת" מצד מאבטח בחנות ללקוחה

3,000 ₪

פרסומי לשון הרע בעלי תוכן מיני

שורה של שבעה פרסומים מצד גרוש (ואביו) כלפי גרושתו, ולפיהם היא בגדה בו עם המעסיק שלה, וכי היא חולת נפש המטופלת באמצעות כדורים פסיכיאטריים

 

400,000 ₪

פרסום מודעה במדור "שירותי ליווי" בעיתון, לפיה התובעת מציעה את עצמה למתן שירותי מין

250,000 ₪

כינוי התובע (שהוא יו"ר מועדון כדורגל), "קוקסינל" ו-"צ'יוואווה"

180,000 ₪

הגשת תלונה במשטרה בחוסר תום לב על תקיפה מינית

100,000 ₪

כינוי אישה את בעלה "הומו" ו"סוטה מין"

75,000 ₪

כינוי התובע "ג'יגולו"

70,000 ₪

פרסום תמונת עירום של התובע

55,000 ₪

פרסום במקומון לפיו אחד מתושבי היישוב פגע פגיעה מינית בילדות

50,000 ₪

פרסום פוטומונטאז' של התובע כשהוא בועל אריה דרך אחוריו

50,000 ₪

פרסום תמונה של אדם ביישוב קהילתי דתי בליווי המילים "נואף רשע צא מקהילתנו"

30,000 ₪

פרסום תמונת התובעת כשהיא רוחצת בחוף ים כאשר פלג גופה העליון חשוף

25,000 ₪

פרסום שלפיו לתובע היו "אירועים" בעבר, בליווי רמיזה לכך שמדובר באירועי פגיעה מינית בילדות

20,000 ₪

פרסום תמונה של נשים משתזפות בחצי עירום ובכללן התובעת

20,000 ₪

פרסום לפיו התובעת היא "זונה, שרמוטה, תת רמה" וכי יש לעקר אותה ואת בעלה, משום שהם מביאים דור נוסף של מטומטמים, מושחתים וגנבי מוחות

 

20,000 ₪

פרסום תמונה של התובעת עם חבר הכנסת אורן חזן, בתוספת כיתוב של ביטוי המקושר לפעילות עבריינית מינית 

15,000 ₪

פרסום שלפיו אח בבית אבות פתח חיתול של אחת המטופלות, קילל אותה וצילם אותה

19,500 ₪

פרסום לפיו התובע הטריד מינית עובדת הכפופה לו

6,500 ₪

פרסומי לשון הרע במתחם השלטון המקומי

קמפיין המורכב ממספר פרסומים, בהם מוצג התובע – ממלא מקום ראש עיר ויו"ר ועדת משנה לבניין ערים – כאדם מושחת, שפעל בשחיתות אף למען חבריו, וכי פרוייקט שלקח בו חלק נגוע שחיתות 

 

300,000 ₪

פרסום מצד מתמודד לבחירות ראש עיר, ולפיו המתמודד שמולו שילם שוחד בחירות לשם קבלת תמיכה בו

250,000 ₪

האשמת חבר מועצת עיר בשחיתות במסגרת חמישה פרסומים שונים

150,000 ₪

פרסום בישיבת מועצת עיר על אודות מועמד לתפקיד סגן ראש העיר, כי הוא ניסה לקבל במרמה הנחה בארנונה בהיותו חבר מועצה; דרש מקבלן טובות הנאה כדי לקדם תיק בנייה; מהווה חלק מארגון פשיעה; ועזר בזיוף קורות החיים של אמו על מנת לסייע לה התקבל לעבודה בעירייה

 

140,000 ₪

פרסום לפיו מתמודד לראשות עיר נפסל על-ידי השב"כ מלהיכנס למשרד ראש הממשלה על רקע פלילי

140,000 ₪

פרסום לפיו ראש עיר עבר על הקוד האתי בכך שמינה למשרות בעירייה מקורבים שתמכו, וייתכן שאף ביצע עבירות חמורות יותר

137,460 ₪

פרסום לפיו  ראש עיר הוא עבריין ממדרגה ראשונה, סחטן ושפל

137,460 ₪

השוואת ראש עירייה לצורר הנאצי 

100,000 ₪

פרסום לפיו התובע, שהוא חבר מועצת עיר, משתייך לארגון פשיעה, פושע, גנב, ושקרן

70,000 ₪

פרסום לפיו מתמודד לראשות עיר סחט עובד על-ידי כך שדרש מאותו עובד להפליל את ראש העיר המכהן אחרת יפוטר מעבודתו

50,000 ₪

פרסום מצג לפיו אפסו סיכויו של מועמד להיבחר לכנסת ועל כן הוא מתמודד לראשות עיר

30,000 ₪

פרסום מצד חברי מועצת עיר ערבית, לפיו ראש העיר רוחש איבה לדת האיסלם, תיאר אותה כדת חשוכה ואת המוסלמים כמכורים לסמים, ואף הורה על הפסקת ניקוי אחד המסגדים בעיר והותירו כמזבלה

 

10,000 ₪

פרסום לפיו בעלים של מכון לבדיקת הוא שקרן ונוכל, אשר בין היתר פוגע ברכבים שמובאים לבדיקה אצלו

7,000 ₪

פרסום לפיו בעל חברת הדברה זכה ב"מכרז תפור" בעירייה, וכי כנראה אין לו רישיון כלל

6,500 ₪

פרסום לפיו ראש העיר נוטל לכיסו את כספי הארנונה

5,000 ₪

פרסום לפיו ראש העיר מרוויח כספים באופן אישי מכל מגדל שמוקם בעיר אף שהמגדלים פוגעים בטובת הציבור

5,000 ₪

פרסום לפיו ראש העיר שודד את הקופה הציבורית, והשוואת ראש העיר ואשתו לצמד השודדים בוני וקלייד

5,000 ₪

פרסום לפיו ראש עיר הוא דיקטטור הנוהג בעיריה ובקופה הציבורית כבשלו, תוך השוואתו ואשתו לצמד השודדים בוני וקלייד

5,000 ₪

פרסום לפיו אשת ראש העיר נוסעת לחו"ל על חשבון העירייה, ונהנית על חשבון התושבים

5,000 ₪

פרסום לפיו אשת ראש העיר מתחנפת כדי להיות פופולארית וכדי להשפיע על תושבי העיר לבחור בבעלה

5,000 ₪

פרסום המייחס למספר נושאי משרה בעירייה מעילה בכספי ציבור

4,000 ₪

פרסום המכנה נושאי משרה בעירייה "אונסי כספים ציבוריים" ומייחס להם קניית רכוש "מהדם" של תושבי העיר

4,000 ₪

כינוי בעל בית קפה "גנב" ו-"שקרן" בבית הקפה

2,500 ₪

פרסום לפיו ראש עירייה משקר, מפגין צביעות, מגעיל, וצריך להתבייש

2,000 ₪

פרסומי לשון הרע הכוללים ביטויי גזענות

כינוי אישה ממוצא מזרחי "אישה שחורה ונחותה" ו"כתם שחור"

100,000 ₪

כינוי התובע "אתיופי מסריח"

35,000 ₪

כינוי אדם ממוצא אתיופי "כושי"

30,000 ₪

תליית מודעות בלוח מודעות של בניין והפצת מכתבים לדיירים, בהם כונה התובע "נבלה", "ערבי צורר יהודים", "הערבי הקנאי", וכן ייחוס לו כי הוא הורס את איכות החיים בבניין וגוזל מחסנים משאר הדיירים

 

15,000 ₪

כינוי התובעים "ערבים מסריחים וגנבים"

15,000 ₪

כינוי שכן את שכנו "ערבי הומו" ו"ערבי מלוכלך"

12,500 ₪

כינוי שכן את שכנו "ערבי מחבל", "ערבי מלוכלך" ו-"צריך להחזיר אותך לעזה"

12,500 ₪

כינוי התובע "שוטר קמצן", "תינוק מפגר", וכן "תחזור להודו – לשם אתה שייך"

7,000 ₪

פרסומי לשון הרע הכוללים ביטויים מעולם השואה והנאציזם

השוואת ראש עירייה לצורר הנאצי 

100,000 ₪

כינוי עמיתה לעבודה "נאצית", "אוכלת חינם", "ברברית", וייחוס לה מעשי זיוף, מרמה, הפרת אמונים והגדלת שכר באמצעות רישום כוזב

90,000 ₪

כינוי התובעת "נאצית", "רוצחת", וייחוס לה שיטות פעולה "גבלסיות" ומתן שוחד לשוטרים

75,000 ₪

ייחוס לתובעים פעולות כנגד המגזר החרדי וכן כינויים "אנטישמים", "ניאו-נאצים", "היטלר", "יוגענט", "שונאי ישראל", ו-"גזענים" 

50,000 ₪

כינוי התובע "חלחולת נאצית"

40,000 ₪

כינוי התובע, עורך-דין במקצועו, "אדולף"

35,000 ₪

כינוי התובע יודונאצי, איש כוחני-פרוע, ופוגרומצ'יק

35,000 ₪

ייחוס לתובע התנהגות ודעות "ברוח גרמניה הנאצית" 

30,000 ₪

פרסום לפיו התובע הוא "קללן בהמי", "מוזיל שואה" ו"אנטיפט קליני"

28,000 ₪

פרסום לפיו התובעת היא "מנהיגת תנועה יודו-ניאו-נאצית", "ניאו-נאצית", ו"מנהיגת קהילה ניאו-נאצית"

20,000 ₪

כינוי התובע "אייכמן" ו"רוצח"

15,000 ₪

פרסום שלפיו התובע כביכול השווה בין הרצל להיטלר

9,000 ₪

כינוי התובע "נאצי" (בנסיבות מיוחדות)

1 ₪

פרסומי לשון הרע נגד עורכי דין

פרסום שלפיו מתאמן בחדר כושר, עורך דין במקצועו, מתגנב לחדר הכושר מבלי לשלם, וכן תליית מודעה על גבי לוח המודעות הציבורי, לפיה אין להכניסו עד שישלם

 

150,000 ₪

פרסום לפיו עורך-דין הגיש תצהיר בשם לקוח הכול איומים ברצח, וכן הגיש תצהיר מטעמו הכולל איומים על אישים במערכת המשפט

150,000 ₪

פרסום לפיו עורך-דין המתמודד לתפקיד בלשכת עורכי הדין מינה מינויים בלתי ראויים של עורכי-דין שהיו פעילים בקמפיין בחירות קודם שלו

150,000 ₪

פרסום לפיו התובע, עורך-דין חוקר במשרד מבקר המדינה, הוא סוס טרויאני שעלול לטרפד את חקר האמת בחקירה שהוא מבצע, כפי שכבר עשה זאת בעבר

 

80,000 ₪

ייחוס לשלושה תובעים, שהם עורכי דין במקצועם, כי ייעצו ללקוח שלהם להרוג ולחסל  את הנתבע

60,000 ₪

כינוי עורך-דין "גנב", "שקרן" ו"רמאי" במשרדו

40,000 ₪

כינוי התובע, עורך-דין במקצועו, "אדולף"

35,000 ₪

ייחוס לעורך-דין התנהגות עבריינית, גרימת נזקים ונצלנות

30,000 ₪

פרסום לפיו התובע, עורך דין במקצוע, הוא "שקרן נוראי" המשתמש בשפה של נסראללה ופעילי חמאס

25,000 ₪

כינוי עורך-דין גנב אשר אסור לצרפו למניין בבית הכנסת

25,000 ₪

כינוי עורך-דין "גנגסטר, גנב, פושע ואיש העולם התחתון" 

21,000 ₪

ייחוס לעורך-דין ביצוע התעללות מילולית ורגשית כלפיו עובדיו

15,000 ₪

הטחה בעורך דין היושב בכסא גלגלים כי יישאר נכה מסכן כל חייו

10,000 ₪

פרסום על-ידי רוכשי דירה שלפיו עורכת הדין של החברה הקבלנית היא רמאית ונוכלת שהונתה אותם, גנבה מהם ועשקה אותם

7,500 ₪

הגשת תלונה ללשכת עורכי הדין וייחוס לתובע מעשי מרמה, קבלת דבר במרמה, והפרת אמונים

5,000 ₪

כינוי עורך דין "רמאי וגנב" במסדרון בית המשפט

4,000 ₪

פרסומי לשון הרע מתחום המוסר והאתיקה

פרסום לפיו רופא ביקש לקבל שוחד וטובות הנאה מחברת תרופות, ואף קיבל טובות הנאה מחברת תרופות מתחרה

250,000 ₪

פרסום מצד מתמודד לבחירות ראש עיר, ולפיו המתמודד שמולו שילם שוחד בחירות לשם קבלת תמיכה בו

250,000 ₪

פרסום לפיו עו"ד המתמודד לתפקיד בלשכת עורכי הדין מינה מינויים בלתי ראויים של עורכי דין שהיו פעילים בקמפיין בחירות קודם שלו

150,000 ₪

האשמת חבר מועצת עיר בשחיתות במסגרת חמישה פרסומים שונים

150,000 ₪

פרסום לפיו ראש עיר עבר על הקוד האתי בכך שמינה למשרות בעירייה מקורבים שתמכו, וייתכן שאף ביצע עבירות חמורות יותר

137,460 ₪

הצגת פרומו לכתבת תחקיר, ממנו ניתן להסיק כי חייל צה"ל ביצע וידוא הריגה לילדה בת 13

100,000 ₪

האשמת רופא בשחיתות ובהפצת שקרים בשל קבלת שוחד מחברת תרופות

100,000 ₪

פרסום לפיו התובע, עו"ד חוקר במשרד מבקר המדינה, הוא סוס טרויאני שעלול לטרפד את חקר האמת בחקירה שהוא מבצע, כפי שכבר עשה זאת בעבר

80,000 ₪

הצגת אישה כבדת משקל בכתבה על סדרה תיעודית שמציגה השמנה כמגיפה וכאויב הציבור

60,000 ₪

פרסום מצד חברות לפיו התובע משדל את לקוחותיהן להפר עמן הסכמים ולהעבירם לעבוד עם החברה בה הוא עובד

50,000 ₪

פרסום תמונה של אדם ביישוב קהילתי דתי בליווי המילים "נואף רשע צא מקהילתנו"

30,000 ₪

פרסום מצד בתה של מטופלת בבית חולים, לפיו התובעת, שהיא אחות אשר טיפלה באמה, התעללה באמה בזמן האשפוז, עלבה בה, השפילה אותה, גרמה לכך שמצבה הנפשי של אמה החמיר, וכי היא פרי באושים שיש "להקיא" ממערכת הבריאות

 

30,000 ₪

פרסום שלפיו אדם שאינו דוקטור הציג עצמו כביכול כדוקטור באתר היכרויות

25,000 ₪

פרסום שלפיו אח בבית אבות פתח חיתול של אחת המטופלות, קילל אותה וצילם אותה

19,500 ₪

פרסום לפיו התובע זכה בתביעה קודמת משום שהונה את בית המשפט, וכי יש לקוות שישתמש בכספי זכייתו לצורך טיפולים אונקולוגיים במחלת הסרטן אשר לה הוא ראוי

 

15,000 ₪

פרסומי לשון הרע בעת בחירות

הצגת תעמולת בחירות באופן מניפולטיבי כאילו נעשתה על-ידי אחד המתמודדים על מנת לפגוע בשמו ובתדמיתו

300,000 ₪

פרסום מצד מתמודד לבחירות ראש עיר, ולפיו המתמודד שמולו שילם שוחד בחירות לשם קבלת תמיכה בו

250,000 ₪

פרסום לפיו עו"ד המתמודד לתפקיד בלשכת עורכי הדין מינה מינויים בלתי ראויים של עורכי דין שהיו פעילים בקמפיין בחירות קודם שלו

150,000 ₪

פרסום לפיו מתמודד לראשות עיר נפסל על-ידי השב"כ מלהיכנס למשרד ראש הממשלה על רקע פלילי

140,000 ₪

שליחת מייל לפיו מתנהל הליך משפטי שבמסגרתו מיוחסות למתמודד לנשיאות לשכת רואי החשבון טענות חמורות מתחום המס, וכי אותו מתמודד מנסה להסתיר זאת באמצעות צו איסור פרסום; וכן העברה אותו המייל לפרסום בעיתונות

 

80,000 ₪

פרסום לפיו מתמודד לראשות עיר סחט עובד על-ידי כך שדרש מאותו עובד להפליל את ראש העיר המכהן אחרת יפוטר מעבודתו

50,000 ₪

פרסום מצג לפיו אפסו סיכויו של מועמד להיבחר לכנסת ועל כן הוא מתמודד לראשות עיר

30,000 ₪

פרסומי לשון הרע מתחום העבודה

פרסום לפיו התובע פוטר מעבודתו בבנק עקב האשמתו באי-סדרים כספיים

350,000 ₪

פרסום לפיו מנהלת בית ספר נהגה בשחיתות ומרמה כלפי מעסיקה, בכך שדיווחה על עסקאות בחסר על מנת להשאיר חלק מהתקבולים בכיסה, וקבלה מוצרים לשימושה הפרטי ודווחה עליהם סופקו לבית הספר

 

150,000 ₪

כינוי עמיתה לעבודה "נאצית", "אוכלת חינם", "ברברית", וייחוס לה מעשי זיוף, מרמה, הפרת אמונים והגדלת שכר באמצעות רישום כוזב

90,000 ₪

פרסום לפיו מתמודד לראשות עיר סחט עובד על-ידי כך שדרש מאותו עובד להפליל את ראש העיר המכהן אחרת יפוטר מעבודתו

50,000 ₪

פרסום מצד חברות לפיו התובע משדל את לקוחותיהן להפר עמן הסכמים ולהעבירם לעבוד עם החברה בה הוא עובד

50,000 ₪

תליית תמונה של עובד שפוטר בכניסה למפעל

35,000 ₪

ייחוס לעובד התנהגות עבריינית, גרימת נזקים ונצלנות

30,000 ₪

ייחוס למעסיק ביצוע התעללות מילולית ורגשית כלפיו עובדיו

15,000 ₪

פרסום לפיו התובע הטריד מינית עובדת הכפופה לו

6,500 ₪

הטחת עובד בקולגה לעבודה את הדברים הבאים: "שרמוטה, בת שרמוטה, זונה, בת זונה, טינופת, זבל, כוס אמא שלך, אף אחד לא מזיין אותך, הכוס שלך יבש, אין לך ילדים, את חיה כמו כלב ותמותי כמו כלב, פולניה מסריחה, נהגת מונית עלובה. בואי תמצצי לי"

 

5,500 ₪

פרסומי לשון הרע על דרך הגשת תלונות בחוסר תום לב

פרסום מכתבי תלונה המייחסים לחברה שימוש בחומרים מסרטנים

137,740 ₪

הגשת תלונה במשטרה בחוסר תום לב על תקיפה מינית

100,000 ₪

הגשת תלונה במשטרה בחוסר תום לב על זיוף מסמך

50,000 ₪

הגשת תלונה במשטרה בחוסר תום לב על רצח

50,000 ₪

הזעקת משטרה בחוסר תום לב לשם סילוק מתאמן מחדר כושר

15,000 ₪

פרסומי לשון הרע בתוך המשפחה ובקשר לעניינים משפחתיים

שורה של שבעה פרסומים מצד גרוש (ואביו) כלפי גרושתו, ולפיהם היא בגדה בו עם המעסיק שלה, וכי היא חולת נפש המטופלת באמצעות כדורים פסיכיאטריים

 

400,000 ₪

פרסום של אב לפיו בנו אדם מסוכן מאוד, בעל בעיה נפשית, מומחה לזיופים שאף זייף את חתימת האב, וכי האב נאלץ להעביר אל בנו את החברה שהייתה בעלותו עקב איומים על חייו מצד בנו

 

150,000 ₪

פרסום לפיו התובעת היא נרקומנית וכי בשל כך נולדה לה ילדה בעלת מומים קשים

100,000 ₪

פרסום אישה בפני מוסדות החינוך של ילדיה, לפיו הגרוש שלה (אבי הילדים) מסוכן ואין להכניסו למוסדות החינוך של הילדים

100,000 ₪

פרסום של גרוש לפיו גרושתו בגדה בו במהלך נישואיהם, שולטת בכל הכספים ולא מאפשרת לו לחיות ולהתקיים, מונעת מבצע כסף, ניסתה לסחוט את המאהב שלה, וכי יש להיזהר ממנה

 

100,000 ₪

כינוי אישה את בעלה "הומו" ו"סוטה מין"

75,000 ₪

פרסום מצד נתבעים על אודות בעלה של אחותם, ולפיו מדובר באדם רע, שזורק לה את הילדות מהבית, היטלר, חתיכת אפס מאופס; וכי כי אחותם מפגרת ששולחת את הילדים לה לגוב אריות

 

40,000 ₪

פרסום של אישה לפיו בעלה לשעבר מעדיף לשלם כסף לזונות מאשר לקנות לתינוק שלו אוכל וחיתולים

35,000 ₪

פרסום בפייסבוק בו כתב גבר לגרושתו "כלבה", "ליידי בוי", "עלובת נפש", "קנאית וחולנית", "כל העיר מקיאה עליך", "בושה לך ולחינוך הזול שאת נותנת", "פרחה" ,"מסכנה" ו-"ערימת פחים"

 

25,000 ₪

פרסום אישה כי היא קושרת את דלת חדר הילדים בחבל בשל מסוכנות אביהם

25,000 ₪

כינוי הנתבעת את קרובת משפחתה חולת נפש שמתפרנסת בגזל

10,000 ₪

פרסום אישה על אודות הגרוש שלה, לפיו הוא התעלל בבנו ושאר בני המשפחה, וכי מדובר באדם שפל ואכזר

7,500 ₪

כינוי נתבע את גיסתו "מיס פיגי" בצמוד לתמונה של מיס פיגי

5,000 ₪

פרסום מצד גרוש שלפיו גרושתו הפעילה כלפיו אלימות פיסית ומילולית

5,000 ₪

פרסום מצד גרוש שלפיו גרושתו "הרימה עליו סכין"

5,000 ₪

פרסום מצד נתבעת לפיו בת הזוג הנוכחית של הגרוש שלה היא זונה וחולת נפש

3,000 ₪

פרסום המייחס לקרובת משפחה הטרדה של קרובי משפחה אחרים ופגיעה בהם

1,000 ₪

פרסומי לשון הרע נגד עסקים ובעלי עסקים

פרסום עשר ביקורות שליליות על מכון לניתוחי עיניים באצטלה של "מחקרים" שלא נעשו

715,000 ₪

פרסום מכתבי תלונה המייחסים לחברה שימוש בחומרים מסרטנים

137,740 ₪

פרסום תמונה של גן ילדים בצמוד לכתבה שעסקה במכלול ליקויים בגנים פרטיים, מבלי לציין שלגן המצולם אין קשר לכתבה

40,000 ₪

פרסום לפיו מסעדה בישלה אוכל עם מים שנלקחו מאסלת השירותים

30,000 ₪

פרסום בפייסבוק שבעל עסק לאחזקת בתים הוא רמאי ונוכל ה"עוקץ את לקוחותיו"

20,000 ₪

פרסום לפיו צוות של בית אבות הכה קשיש חסר ישע, וכי מנהלת בית האבות הינה "אישה אכזרית נוכלת ושקרנית" שטייחה את המקרה

20,000 ₪

פרסום לפיו למשרד רואי החשבון מונה כונס נכסים

15,000 ₪

פרסום שבו הוזהרו בעלי עסקים שלא לעבוד עם שליח מסוים בטענה שהוא "נוכל הבורח עם הכסף"

10,000 ₪

פרסום של בעל סטודיו לריקוד ולפיו בעלת סטודיו אחר העבירה תלמידים ממנו אליה בדרכי מרמה

8,000 ₪

פרסום לפיו בעלים של מכון לבדיקת הוא שקרן ונוכל, אשר בין היתר פוגע ברכבים שמובאים לבדיקה אצלו

7,000 ₪

פרסום תמונה של תקליטן על-ידי תקליטן אחר כהשוואה בין מכונית ישנה מדגם סוסיתא למכונית חדישה מדגם מאזארטי, ותוך ייחוס חקיינות לתובע

 

7,000 ₪

פרסום לפיו בעל חברת הדברה זכה ב"מכרז תפור" בעירייה, וכי כנראה אין לו רישיון כלל

6,500 ₪

פרסום לפיו מקומון של עיר הוא "זיבלון" שמזלזל בתושבי העיר ופוגע בהם

5,000 ₪

פרסומי לשון הרע בין שכנים

הטחה באדם שבגללו בתו התאבדה 

15,000 ₪

תליית מודעות בלוח מודעות של בניין והפצת מכתבים לדיירים, בהם כונה התובע "נבלה", "ערבי צורר יהודים", "הערבי הקנאי", וכן ייחוס לו כי הוא הורס את איכות החיים בבניין וגוזל מחסנים משאר הדיירים

 

15,000 ₪

כינוי שכן את שכנו "ערבי הומו" ו"ערבי מלוכלך" 

12,500 ₪

כינוי שכן את שכנו "ערבי מחבל", "ערבי מלוכלך" ו-"צריך להחזיר אותך לעזה"

12,500 ₪

פרסום מצד יושבת ראש ועד בית, לפיו התובע (שכנה) הוא עבריין מורשע שישב בכלא

10,000 ₪

פרסום מצד דייר, על גבי לוח המודעות של הבניין, לפיו יו"ר ועד הבית ואביה השתמשו בחניה שאינה שלהם במשך שנים, וכי הדבר מהווה פשע וגניבה מצדם

 

10,000 ₪

כינוי בעל בית קפה "גנב" ו-"שקרן" בבית הקפה

2,500 ₪

פרסומי לשון הרע בנוגע לעניינים ומאפיינים אישיים

פרסום מודעה במדור "שירותי ליווי" בעיתון, לפיה התובעת מציעה את עצמה למתן שירותי מין

250,000 ₪

פרסום כתבה המייחסת לתובע (שחקן כדורסל במקצועו) השתייכות לקהילה ההומו-לסבית

150,000 ₪

פרסום לפיו ראש הממשלה ירד משיירת האבטחה שלו תוך כדי פגיעה בכללי האבטחה, רק מחמת צעקותיה של רעייתו שלא רצתה שישב איתה באותו הרכב

 

100,000 ₪

פרסום לפיו התובע הוא בוגד, ורמאי בזוי שזורק אבנים על חילי צה"ל, ופועל בשירות הטרור הערבי

75,000 ₪

הצגת אישה כבדת משקל בכתבה על סדרה תיעודית שמציגה השמנה כמגיפה וכאויב הציבור

60,000 ₪

פרסום תמונת התובעת ולצידה כיתוב שלפיו שיש להיזהר ממנה שכן היא "קלפטומנית", "שודדת", פורצת לבתים", "גונבת כסף ותכשיטים", וככזו שנוהגת לברוח ולהחליף דירות

 

55,000 ₪

פרסום תמונת עירום של התובע

55,000 ₪

פרסום פוטומונטאז' של התובע כשהוא בועל אריה דרך אחוריו

50,000 ₪

פרסום תמונת התובעים במועדון, והצגתם כאילו בילו במסיבה של הקהילה ההומו-לסבית

45,000 ₪

פרסום שלפיו התובעת אינה מסוגלת להאזין להרצאות של בעלה ומעדיפה במקום זאת לצאת במסע נהנתנות ולבזבז כספים על חשבון מארחיה

45,000 ₪

פרסום שלפיו צוות מתקינים של YES הגיעו לבית התובעת לשם ביצוע התקנה, והיא "שיגעה" אותם משום שפחדה על הרהיטים בביתה

45,000 ₪

פרסום שלפיו התובע אינו יודע לכתוב עברית כראוי 

30,000 ₪

פרסום מצד בתה של מטופלת בבית חולים, לפיו התובעת, שהיא אחות אשר טיפלה באמה, התעללה באמה בזמן האשפוז, עלבה בה, השפילה אותה, גרמה לכך שמצבה הנפשי של אמה החמיר, וכי היא פרי באושים שיש "להקיא" ממערכת הבריאות

 

30,000 ₪

פרסום תמונת התובע כשהוא מתהלך על חוף ים מטונף, בצמוד לכתבה העוסקת ב"ישראלים המכוערים" שמשתכרים, מעשנים סמים ומטנפים את חופי תאילנד, ומבלי לציין שלתובע המצולם אין קשר לכתבה

 

30,000 ₪

פרסום תמונת התובעת כשהיא רוחצת בחוף ים כאשר פלג גופה העליון חשוף

25,000 ₪

כינוי התובע "גוץ, שחור-זקן, אדום פנים וחובש כיפת משי גדולה"

25,000 ₪

פרסום שלפיו אדם שאינו דוקטור הציג עצמו כביכול כדוקטור באתר היכרויות

25,000 ₪

פרסום לפיו התובע הוא אדם רע, מרושע, כוחני, מגעיל, גס ויחסי אנוש שלו מתחת לכל ביקורת, וכי התובע גם גרם לפיטוריי הנתבע מהעבודה

22,000 ₪

פרסום תמונה של נשים משתזפות בחצי עירום ובכללן התובעת

20,000 ₪

פרסום לפיו התובע, שהוא סופר ערבי ידוע, אילץ סופרים ואמנים פלסטיניים לחתום על מסמכים והסכמים פוליטיים, או זייף את חתימותיהם על אותם מסמכים, וכן ניצל את מצוקת בני עמו כדי להתעשר, ועתה הוא מציגם כטיפשים ובורים

 

16,000 ₪

פרסום המייחס לעיתונאית שכביכול הביעה דעה שלפיה אישה שהביאה לעולם ילד מחוץ לנישואים אינה יכולה להגיש תוכנית טלוויזיה לעקרות בית, וכי היה עדיף שאותה אישה תפיל את הילד

 

15,000 ₪

פרסום לפיו התובע זכה בתביעה קודמת משום שהונה את בית המשפט, וכי יש לקוות שישתמש בכספי זכייתו לצורך טיפולים אונקולוגיים במחלת הסרטן אשר לה הוא ראוי

 

15,000 ₪

פרסום תמונה של התובעת עם חבר הכנסת אורן חזן, בתוספת כיתוב של ביטוי המקושר לפעילות עבריינית מינית 

15,000 ₪

פרסום לפיו התובע הוא שמאלני קיצוני שתומך בערבים ומאחל מוות לחיילי צה"ל, תוך קריאה לציבור להגיע למקום עבודתו  

10,000 ₪

פרסום לפיו התובע כינה כביכול שופטת בית משפט עליון "זונה"

10,000 ₪

פרסום לפיו התובע הוא אנטי-ציוני המנהל תעמולה נגד מדיניות מדינת ישראל, תומך בעמדות ארגון "אש"פ", מתסיס להפגנות נגד המדינה, וחותר תחת עצם קיומנו

 

10,000 ₪

הטחה בעורך דין היושב בכסא גלגלים כי יישאר נכה מסכן כל חייו

10,000 ₪

קריאה לעבר אדם נמוך קומה "גמד מעוות"

6,000 ₪

הטלת עיקול על-ידי רשות על חשבון בנק ללא שליחת התראה מוקדמת

5,000 ₪

הטחה בלקוחה, מצד עוסק, שהיא "באה לעשות רע" ושתסתלק מהמקום

5,000 ₪

פרסומי לשון הרע בתחום הספורט

פרסום לפיו התובע (מאמן כדורסל במקצועו) הוא בושה לעולם הכדורסל ולכל מקום עבודה בו יעבוד, איש רע שפל ומסכן, הסוגד לעצמו סגידה חולנית, ואשר מוטב היה לעולם הכדורסל שלא יהיה איש כזה

 

200,000 ₪

כינוי התובע (שהוא יו"ר מועדון כדורגל), "קוקסינל" ו-"צ'יוואווה"

180,000 ₪

פרסום כתבה המייחסת לתובע (שחקן כדורסל במקצועו) השתייכות לקהילה ההומו-לסבית

150,000 ₪

פרסום לפיו שוער כדורגל ספג שער "שלא קשור לכדורגל", כלומר באופן מכוון ותוך ניסיון להטות באופן פלילי את תוצאת המשחק, וכי על המשטרה לחקור את השוער בשל כך

 

40,000 ₪

קריאה לעבר אדם נמוך קומה "גמד מעוות"

6,000 ₪

פרסום לפיו התובע (עיתונאי ספורט במקצועו) הוא אינטרסנט ושכיר חרב, אדם מתוסכל שלא עשה דבר בימי חייו, וכזה הכותב עם שגיאות כתיב

3,000 ₪